PERIFERNE NEUROPATIJE

Periferne neuropatije su bolesti koje nastaju kao rezultat oštećenja nerava perifernog nervnog sistema. Mogu se ispoljiti kao polineuropatije kada je difuzno zahvaćeno više perifernih nerava, i kao mononeuropatije, kada je zahvaćen jedan nerv.

Polineuropatije se javljaju najčešće simetrično, pretežno na nogama i rukama, ali se mogu i jednostrano ispoljiti, kada govorimo o asimetričnim polineuropatijama.

U odnosu na funkcionalni gubitak, neuropatije su najčešće senzitivne, motorne ili mešovite.

Uzroci nastanka

  • Kompresija (Radikulopatije, Sindrom karpalnog tunela, Sindrom tarzalnog tunela)
  • Metabolički uzroci (šećerna bolest – Dijabetesna neuropatija, alkohol)
  • Nedostatak određenih vitamina (B, E vitamin)
  • Infekcije (hepatitis C, HIV, Herpes Zoster)
  • Autoimune i sistemske bolesti
  • Traume (saobraćajne nesreće, sportske povrede, padovi)
  • Lekovi (posebno hemioterapija)
  • Postoje i neuropatije nepoznatog porekla.

Klinička slika

Neuropatski bol je vrsta bola koji se javlja kao posledica oštećenja i bolesti nervnog sistema. Razlikuje se značajno od bola koji se javlja kao posledica povrede tela, na primer kada se neko poseče na oštar predmet. Naime, neuropatski bol se javlja bez ikakve bolne draži ili davno pošto je bolna draž prestala da deluje. To je hronični bol, što znači da traje mesecima, pa i godinama. Neuropatski bol je uporan i mučan, negativno utiče na san, raspoloženje, koncentraciju , smanjuje radnu aktivnosti i narušava kvalitet života obolelog.

Simptomi se javljaju postepeno, a klinička slika će zavisiti od uzroka, raširenosti patološkog procesa, i od toga koji je nerv oboleo (senzorni, motorni ili autonomni).

Senzorni simptomi (najčešći): trnjenje, mravinjanje, bockanje, ekstremna osetljivost na dodir, čak i blag, pečenje, žarenje, grčevi ili oštar bol.

Motorni simptomi: slabost mišića, hipotrofija i atrofija mišića, sniženje refleksa.

Autonomni simptomi: promene u krvnom pritisku, vrtoglavica, problemi sa mokraćnom bešikom i crevima.

Lečenje

Sastoji se od primene lekova i fizikalne terapije.

Najpre bi trebalo otkriti uzrok neuropatije i, ukoliko je moguće, ukloniti ga. Tako se zaustavlja progresija tegoba.

U cilju regeneracije nerava i olakšavanja tegoba koriste se različite metode fizikalne terapije.

Zatim, koristi se simptomatska terapija za ublažavanje bolova, kao i antidepresivi i antikonvulzivi.

Važno mesto u terapiji neuropatija imaju antioksidansi. Oksidativni stres ima centralno mesto u nastanku perifernih neuropatija - dijabetesne neuropatije, sindroma karpalnog, tarzalnog i kubitalnog tunela i radikulopatija (cervikobrahijalne, lumbalne, lumboishijadične)... Odgovoran je za oštećenje nerva i njegove funkcije, kao i za poremećaj lokalne mikrocirkulacije, što za posledicu ima smanjeno snabdevanje ćelija sa hranljivim materijama.

Alanerv je inovativni proizvod, dodatak ishrani koji se preporučuje u svim stanjima povećanih potreba za zaštitom ćelija od oksidativnog stresa i za normalnu funkciju nervnog sistema.